پروژه تصفیه خانه NGL خارگ

طراحی، تدارک، ساخت و اجرای سازه های اسکله صادراتی، سیستم آبگیری از دریا و برگشت به دریا و همچنین نصب تجهیزات و تاسیسات روبنایی آنها به عنوان یک قرارداد EPC در پروژه جمع آوری گازهای سر چاهی و پالایشگاه NGL جزیره خارک به شرکت عمران فلات داده شد.

اسکله

 • موقعیت: جزیره خارگ
 • طول کلی: 589 متر
 • طول پل دسترسی: 565 متر
 • عرض پلت فرم: 42 متر
 • عمق اسکله از تراز متوسط آب دریا: 16.3- متر
 • بالای عرشه از تراز متوسط آب دریا: 10.0+ متر
 • تعداد دلفین های پهلو گیری: 4
 • تعداد دلفین های مهار بندی: 6
 • شمع های فولادی: 648 متر به قطر 2200 میلی متر و 468 متر به قطر 2000 میلی متر و 6200 متر به قطر 1100 میلی متر
 • فواصل دلفین های بیرونی از بدنه اصلی: 307 متر
 • خط لوله خط لوله: 11،650 متر از قطر 100 میلی متر تا قطر 460 میلیمتر

آبگیر

 • موقعیت: جزیره خارگ
 • ظرفیت: 50000 متر مکعب در ساعت
 • گود برداری: 110،000 مترمکعب
 • لایروبی: 34000 مترمربع
 • خط لوله دریایی: 1005 متر به قطر 2200 میلیمتر
 • کارهای فولادی: 2100 تن
 • بتن: 8500 متر مکعب
 • خط لوله زیرزمینی: 1،850 متر به قطر 2200 میلی متر

آبریز

 • موقعیت: جزیره خارگ
 • ظرفیت: 50000 متر مکعب در ساعت
 • گود برداری: 60،000 مترمکعب
 • لایروبی: 22000 متر مکعب
 • خط لوله دریایی: 305 متر از قطر 2200 میلی متر
 • کارهای فولادی: 600 تن
 • بتن: 7،650 متر مکعب
 • خط لوله خط زیرزمینی: 150 متر از قطر 2200 میلیمتر.