تصفیه خانه پساب صنعتی

به منظور تصفیه 900 مترمكعب در ساعت پساب صنعتی، تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی شهید تند گویان توسط شرکت عمران فلات در بندر امام خميني ساخته شد.

  • موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی
  • کارهای فولادی: 3100 تن
  • قالب: 38500 متر مربع
  • بتن: 24،500 متر مکعب
  • حفاری و اجرای شمع های بتنی درجا: 13100 متر به قطر 500 میلیمتر